האם כדאי להירשם בביטוח לאומי?

כן! קודם כל כי זה החוק.
המעסיק מחוייב על פי חוק לרשום עובדי משק בית בביטוח לאומי (החל מהיום השישי להכרותם), לדווח ולשלם עבור החודשים שהם הועסקו.
מצד העובד/ת, מאוד מומלץ להיות רשום בביטוח הלאומי מאחר וזה מקנה לעובד/ת את הזכות לתבוע (במקרה הצורך) קצבאות שונות ביניהן: אבטלה, הבטחת הכנסה, פגיעה בעבודה, אימהות, ילדים, מילואים ועוד.

שימו לב! במקרה תביעה, ביטוח לאומי יכול לדרוש מהמעסיק את תשלום החוב והקצבאות.
מן הסתם, ייתכן והמעסיק ידרוש מהעובד את חלקו היחסי בחוב (יכול להגיע עד ל30% מהחוב!!) ולכן כדאי לוודא שהתשלומים מתבצעים בזמן.
חובת הרישום, הדיווח והתשלום חלה גם על מי שמעסיק עובד שאינו תושב/ת ישראל (עובדים זרים).

מה עלי לעשות כדי שירשמו אותי בביטוח לאומי?

רק לדרוש מהמעסיק לעשות זאת. זו חובתו. הרישום נעשה בביטוח לאומי או דרך השירות שלנו.

איזה פרטים יש לתת לצורך ביצוע הרישום?

שם, תאריך לידה ותעודת זהות או דרכון.

מה גובה התשלום?

המעסיק חייב להפריש 5.25% מהשכר.
העובד חייב להפריש 2% מהשכר (1% לביטוח לאומי ו-1% למס בריאות).